จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

AD Corruption Censored.wmv

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การดำรงชีวิตของสัตว์

ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ มีดังนี้>

-สัตว์ต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต สามารถเคลื่อนไหวและทำงานได้

-สัตว์ต้องการน้ำ น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย และเป็นปัจจัยสำคัญของสิ่งมีชีวิต
-สัตว์ต้องการที่อยู่ เพื่อความอบอุ่น และปลอดภัยจากศัตรู ที่อยู่ของสัตว์มีทั้งบนบก บนพื้นดิน
บนต้นไม้ ในรู ที่ลำต้นของต้นไม้ ในน้ำ

-สัตว์ต้องการอากาศ เพื่อหายใจ สัตว์บกได้อากาศจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว สัตว์น้ำได้อากาศทั้งในน้ำ
และอากาศเหนือน้ำโดยการโผล่ขึ้นมาหายใจ


สัตว์ต้องการอาหาร น้ำ อากาศ อย่างพอเพียงและเหมาะสม เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น